وبلاگ دانشگاه پیام نور رامهرمز

دانشگاه پیام نور رامهرمز_توضیحاتی در مورد دانشگاه

مراحل ثبت نام دانشجويان دانشگاه پيام نور

 

1)  کليه دانشجويان ميبايست در بدو امر به سايت دانشگاه پيام نور به آدرس http://reg.pnu.ac.ir مراجعه نمايند.

2)  کليه مراحل ثبت نام ميبايست در آن سايت صورت پذيرد و بانک اطلاعي از کم و کيف و چگونگي مراحل و قوانين اجرايي ندارد و صرفا عامل دريافت وجه تعيين شده از طريق سايت اينترنتي دانشگاه پيام نور مي باشد.

3)  دانشجويان ميبايست پس از وارد نمودن اطلاعات خواسته شده در سايت اينترنتي دانشگاه پيام نور  نسبت به انتخاب نحوه واريز وجوه که شامل سه نوع ذيل ميباشد اقدام نمايند :

           الف) از طريق پرداخت اينترنتي

           ب ) طريق پرداخت در سيستم قبوض توسط دستگاههاي خود پرداز و تلفنهاي مربوطه(به صورت غير حضوري)

           ج ) طريق مراجعه حضوري دانشجويان به کليه شعب سپهري

 

توجه1 : در صورت انتخاب گزينه پرداخت  از طريق سيستم قبوض ؛ دانشجويان ميبايست نسبت به يادداشت شناسه قبض و شناسه پرداخت ( دريافتي از سايت اينترنتي دانشگاه پيام نور) اقدام ونسبت به ورود اين اطلاعات از طريق دستگاههاي خود پرداز و شماره تلفن1553 در مراکز استانها و سايرتلفنهاي دريافت قبوض در هر استان (به صورت غير حضوري )  به صورت صحيح و کامل اقدام نمايد .

در اين روش دانشجويان با مراجعه به دستگاههاي خود پرداز و انتخاب گزينه پرداخت قبوض يا ارتباط با شماره تلفن 1553 و ساير تلفنهاي مرتبط نسبت به واريز هزينه ثبت نام اقدام نمايند .

شايان ذکر است در اين روش دانشجويان فقط از طريق دستگاه خود پرداز يا تلفنهاي پرداخت قبوض(عدم مراجعه به شعب سپهري) نسبت به پرداخت هزينه ثبت نام اقدام مي نمايند.

توجه2 : در صورت انتخاب گزينه مراجعه به شعب سپهري ، دانشجويان ميبايست کليه اطلاعات اعم از شماره حساب ، شماره سريال 15 رقمي و مبلغ واريزي را به صورت صحيح و کامل از سايت يادداشت نموده و پس از مراجعه به شعب سپهري در فيش نقدي به صورت صحيح درج نمايند.

توجه3: دانشجويان ميبايست شماره سريال موجود روي فيشهاي واريزي بانک را حذف نموده و شماره سريال خود را به جاي آن درج نمايند.

کاربران محترم شعب سپهري ميبايست اطلاعات موجود در فرم واريزي  سه قسمتي (يا دو قسمتي) سپهري توسط دانشجويان را به صورت صحيح در فيلدهاي مربوطه در گزينه 1112 سپهري وارد نمايند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم بهمن 1386ساعت 2:16  توسط دانشجو  |